KPT ESHTE NJE INSTITUCION JO PUBLIK I ARSIMIT TE LARTE I CILI OFRON PROGRAME STUDIMI PROFESIONALE ME KOHE TE PLOTE.
Logo_white
12 PROGRAME STUDIMI
Logo_white
120 KREDITE
Logo_white

I AKREDITUAR
KPT1-500x520

Kolegji Profesional i Tiranës është themeluar në vitin 2015 si risi e veçantë në fushën e arsimit të lartë, i cili ofron arsim të lartë profesional 2 vjecar ku diplomoheni me titullin “Teknik i Lartë”.

KPT ofron 12 programe studimi jouniversitare, me karakter profesional në: “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, “Elektronikë”, “Database dhe Web design”, “Elektro – mekanikë”, “Teknologji automjetesh”, “Mekatronikë”, “Teknologji ajrimi dhe kondicionimi”, “Gjeodezi”, “Teknologji ndërtimi”, “Teknologji e Instalimeve Elektrike”, “Administrim Zyre” dhe “Teknologji Gazi”, që janë ndër profesionet me përqindjen më të madhe të punësimit.

Stafi i KPT është një kombinim përvojash të shquara akademike dhe brezash profesionistësh të orientuar drejt praktikës. Ky kombinim është edhe më i suksesshëm me laboratorët modernë të KPT të markave lider.

KPT është akredituar si institucion i arsimit të lartë me Vendimin e Bordit të Akreditimit nr. 66, datë 21.09.2017, proces i cili u realizua nga ASCAL në bashkëpunim me Agjencinë e Garantimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë në Mbretërinë e Bashkuar.

Në një botë që ndryshon, një profesion i vërtetë është një e ardhme e sigurtë!

Është koha të fillosh Kolegjin Profesional të Tiranës, është koha të ndërtosh botën tënde!

Instagram Photo

 

Panairi Work and Study