06 shtator

Bashkëpunimi me Bashkinë Tiranë

Faleminderit Bashkia Tiranë!
Studentët e Kolegjit Profesional të Tiranës përfitojnë përtej kurrikulave standarde akademike.
Falë bashkëpunimit me Bashkinë Tiranë, këtë vit do të kemi më shumë:
• Mbështetje për projekte dhe nisma të vetë studentëve;
• Praktika dhe internship pranë

16 korrik

Programi i studimit “Teknologji Gazi”

 
Programi i studimit “Teknologji Gazi”
Programi i studimit me karakter profesional “Teknologji Gazi” synon të pajisë studentin me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme teorike dhe praktike të cilët do të mundësojnë mbulimin e mangësive që mund të krijohen nga

30 prill

Pneumatikë Industriale

Vizitë mësimore pranë subjektit “Erjoli sh.p.k” në lëndën “Pneumatikë Industriale”. Studentët e Mekatronikës  u shoqëruan nga Pedagog Gerald Shkreta dhe përgjegjësi i institucionit Erjol Ibrahimi. Gjatë praktikës aty u njohëm me të gjitha sistemet pneumatike dhe komponentët e tyre.
#KPT Ndërto Botën

30 prill

Pneumatikë Industriale

Vizitë mësimore pranë subjektit “Erjoli sh.p.k” në lëndën “Pneumatikë Industriale”. Studentët e Mekatronikës  u shoqëruan nga Pedagog Gerald Shkreta dhe përgjegjësi i institucionit Erjol Ibrahimi. Gjatë praktikës aty u njohëm me të gjitha sistemet pneumatike dhe komponentët e tyre.
#KPT Ndërto Botën