25 October

Thirrje për regjistrim pranë Kolegjit Profesional të Tiranës

Të nderuar kandidatë👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓,
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, ka nxjerë Udhëzimin Nr. 33, datë 23.10.2018, http://www.arsimi.gov.al/…/…/Udhezim-nr-33-dt-23.10.2018.pdf
në të cilin thuhet:

✅Kandidatët qe nuk kanë arritur të aplikojnë në të tre raundet (përfshirë këtu edhe ata të cilët nuk kanë