30 prill

Pneumatikë Industriale

Vizitë mësimore pranë subjektit “Erjoli sh.p.k” në lëndën “Pneumatikë Industriale”. Studentët e Mekatronikës  u shoqëruan nga Pedagog Gerald Shkreta dhe përgjegjësi i institucionit Erjol Ibrahimi. Gjatë praktikës aty u njohëm me të gjitha sistemet pneumatike dhe komponentët e tyre.
#KPT Ndërto Botën

30 prill

Pneumatikë Industriale

Vizitë mësimore pranë subjektit “Erjoli sh.p.k” në lëndën “Pneumatikë Industriale”. Studentët e Mekatronikës  u shoqëruan nga Pedagog Gerald Shkreta dhe përgjegjësi i institucionit Erjol Ibrahimi. Gjatë praktikës aty u njohëm me të gjitha sistemet pneumatike dhe komponentët e tyre.
#KPT Ndërto Botën

11 prill

Të ruajmë jetën dhe planetin Tokë!

Trajnim me studentët e Teknologjisë së Ajrim Kondicionimit mbi Sistemet e ftohjes dhe impakti që kanë ato në mjedis dhe në shtresën e Ozonit.
Ky takim i shoqëruar dhe me demonstrime, u organizua nga Njësia Kombëtare e Ozonit, pjesë e

11 prill

Të ruajmë jetën dhe planetin Tokë!

Trajnim me studentët e Teknologjisë së Ajrim Kondicionimit mbi Sistemet e ftohjes dhe impakti që kanë ato në mjedis dhe në shtresën e Ozonit.
Ky takim i shoqëruar dhe me demonstrime, u organizua nga Njësia Kombëtare e Ozonit, pjesë e