08 qershor

Njoftim për punësim

Kolegji Profesional i Tiranës synon të zgjerojë stafin e tij akademik në fushat: 

Teknologji Informacioni;
Elektronikë;
Database dhe Web Design;
Teknologji e Instalimeve Elektrike;
Elektro Mekanikë;
Teknologji Automjetesh;
Mekantronikë;
Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi;
Gjeodezi;
Teknologji Ndërtimi.

 
Kriteret