05 tetor

Listat e kandidatëve fitues për raundin e dytë

Databazë dhe Web – Design (kliko këtu)
Elektro Mekanikë (kliko këtu)
Elektronikë (kliko këtu)
Gjeodezi (kliko këtu)
Mekatronikë (kliko këtu)
Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi (kliko këtu)
Teknologji Automjetesh (kliko këtu)
Teknologji Informacioni Komunikimi (kliko këtu)
Teknologji Ndërtimi (kliko këtu)

02 shtator

Lista e fituesve të mundshëm

Database dhe Web Design
Elektro Mekanike
Elektronike
Gjeodezi
Mekatronike
Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi
Teknologji Automjetesh
Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit
Teknologji Ndertimi