Elektro – Mekanikë

Lifetime access
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Programi përgatit specialistë në zbatimin e metodologjive në fushën e mekanikës, ne zhvillimin e eksperimenteve dhe analizimin e rezultateve të tyre, thellimin e aspekteve teoriko-shkencore, për administrimin, projektimin dhe optimizimin e sistemeve me kompleksitet të lartë.

Programi pajis studentin me:

  • njohuri tekniko-praktike që kërkohen nga fusha të ndryshme të aplikimeve të elektro mekanikës;
  • aftësi për zgjidhjen e problemeve tekniko-industriale dhe për t’u përshtatur me lehtësi me evolimin e vazhdueshëm të teknologjisë;
  • njohuri të plota mbi materialet dhe zgjidhjet mekanike për projektimin dhe prodhimin e detaleve dhe elementeve të makinave.
  • eksperiencë praktike profesionale për të pasur sukses.


Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në këtë program studimi kanë mundësi të punësohen në:

  • në kompani që projektojnë, prodhojnë dhe shesin pajisje ose sisteme mekanikë për aplikime të ndryshme;
  • në industritë prodhuese të çdo tipi: automobilistike, mekanike, tekstile, kimike, etj, brënda të cilave ndodhen makineri dhe mekanizma të ndryshme;
  • në kompanitë që kërkojnë konsulencë në këtë fushë, etj
  • si profesionist i lirë në fushën e analizave, të projektimit dhe administrimit të sistemeve mekanike, në fushat e konstruksioneve, të prodhimit, të sigurisë dhe të administrimit të cilësisë.

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment: