Mekatronikë

Lifetime access
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Programi përgatit specialistë në zbatimin e metodologjive në fushën e projektimit, zbatimit dhe mirëmbajtjes të sistemeve elektromekanike.

Programi pajis studentin me:

 • njohuri tekniko – aplikative, që kërkohen nga fusha të ndryshme të pajisjeve elektromekanike në industri, në ndërtesa, në banesa etj.
 • aftësi për të punuar në fushat e automobilave, të përpunimit të ushqimit, në përpunimin, paketimin, prodhimin e energjisë, minierave, problemeve, testimin, integrimin e sistemeve, mirëmbajtjen, testimin, programim, automatizim;
 • aftësi në automatizimin industrial, robotikë, sistemeve të kontrollit, përpunimit, hidraulikë, pneumatikë, sigurinë, mekatronikë, kontrollorët e programueshëm logjikë (PLCs), elektrike, programimit, procesin e prodhimit, si dhe metodat e kompjuter-kontrollit.


Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në këtë program studimi kanë mundësi të punësohen në degët dhe fushat e ndryshme të ekonomisë si:

 • automatizim dhe drejtim procesesh
 • realizim dhe prodhim
 • montimi dhe paketimi
 • ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të automatizuara
 • prodhimin e energjisë dhe transporti
 • integrimi i sistemeve
 • shitjet teknike
 • kontrolli i cilësisë.

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment: