Events

18 Oct, 2021
03 pm - 05 pm Salla Concilium në KPT dhe online në Platformën Zoom
25 Feb, 2021
11 am - 12 pm Kolegji Profesional i Tiranes dhe TEAMS
22 Jan, 2021
11 am - 12 pm Kolegji Profesional i Tiranës / Online
08 Oct, 2020
02 Nov, 2020
09 am - 03 pm Kolegji Profesional i Tiranës
17 Oct, 2020
25 May, 2020