Kompani Topografie

Kompani Topografie kërkon kandidatë për punonjës zyre dhe piketim. Kontakti: Armando Mati 0682068770