Online Library (OER)

Kolegji Profesional i Tiranës ofron biblotekën e hapur për studentët dhe profesorët. Në këtë hapësirë mund te gjeni links dhe informacione te nevojshme për nevojat e shkollës dhe jo vetëm.

Cfarë është OER?

Open educational resources - Wikipedia

Burimet e Hapura Arsimore – Open Educational Resources (OER) janë materiale mësimore dhe kërkimore të cilat egzistojnë në domenin publik dhe janë lëshuar nën një licencë të hapur që lejon aksesin, përdorimin, ripërdorimi dhe rishpërndarja nga të tjerët pa kufizime ose të kufizuara .

OER nuk janë vetëm tekste shkollore. Shembujt përfshijnë studimet e rasteve, detyrat, mjetet e vlerësimit,softuere, simulime, video, seminare, manuale laboratorike, banka testimi.

PSE OER?

Pse OER duhet të integrohet në mësimdhënie ?
OER ka potencialin për të mbështetur mësuesit dhe profesorët që duan të transformojnë arsimin dhe përvojën e nxënësve në shkolla. Shumë shkolla në botë po zhvillojnë këtë teknikë dhe  janë krijuar për të inkurajuar mësuesit që të lëvizin drejt qasjeve më aktive të mësimdhënies dhe të nxënit në klasat e tyre.

Çfarë përparësish ofron OER për profesionistët e arsimit?
Përparësitë e përdorimit të OER përfshijnë:
– akses i zgjeruar në mësim. Studentët kudo në botë mund t’i qasen OER-ve në çdo kohë, dhe ata mund t’i qasen materialit në mënyrë të përsëritur.
– shkallëzueshmëria. OER-të janë të lehta për t’u shpërndarë gjerësisht me pak ose pa kosto.
– modifikoni burimet e kursit për t’u lidhur më mirë me rezultatet e të nxënit.

Liçensa dhe përdorimi

Ashtu si me të gjitha përmbajtjet në internet, sigurohuni që të lexoni seksionin Licenca ose Attribuimi ose të Drejtat
për të përcaktuar kufizimet e licencimit dhe përdorimit përpara se të përdorni ndonjë burim.

Libraria e hapur KPT

 – MERLOT
Burimi Multimedial Edukativ për Mësimdhënien në internet (MERLOT), i zhvilluar nga Qendra e Universitetit Shtetëror të Kalifornisë për Mësimin e Shpërndarë ofron akses në mijëra materiale të hapura arsimore. SHËNIM: Rreth 7% e materialeve Merlot NUK kanë një licencë Creative Commons.

– Open Course Library

Një koleksion kursesh me cilësi të lartë, të lira për tu përdorur, që mund t’i shkarkoni dhe përdorni për mësimdhënie. E gjithë përmbajtja ruhet në dokumentet e Google duke e bërë të lehtë aksesin, shfletimin dhe shkarkimin.

OER Commons

OER Commons është një bibliotekë dhe rrjet dixhital dinamik. Eksploroni burimet e arsimit të hapur dhe bashkohuni me rrjetin të edukatorëve të përkushtuar ndaj përmirësimit të kurrikulës.

Teaching Commons

Teaching Commons shfaq burime arsimore të hapura me cilësi të lartë nga kolegje dhe universitete kryesore dhe i bën ato të disponueshme për arsimtarët dhe studentët në mbarë botën.

-OASIS

Provoni OASIS (Openly Available Sources Integrated Search) nga SUNY Geneseo. Disa nga veçoritë e OASIS përfshijnë aftësinë për të kufizuar rezultatet e kërkimit sipas licencës, llojit, subjektit, burimit dhe rishikimeve të disponueshme. Nëpërmjet OASIS, ju gjithashtu mund të sugjeroni burime të reja për t’u shtuar në katalog dhe/ose të ndani artikujt me interes përmes emailit.

NanoHUB

Ofron mbi 1600 burime të hapura për nanoteknologji, të dhëna dhe simulime mësimore dhe mësimore: prezantime online; materiali i kursit; module mësimore; podkaste; mjete simulimi.

Digital Public Library of America

Përmban lidhje me një gamë të gjerë objektesh multimediale nga bibliotekat, arkivat dhe muzetë në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Internet Archive

Arkivi i Internetit është një bibliotekë jofitimprurëse me miliona libra, filma, softuer, muzikë dhe më shumë falas.

World Digital Library

Materialet kryesore nga vende dhe kultura anembanë botës, të disponueshme në internet pa pagesë.

Tekste / Libra (Open Source)

Internet Archive: OERs

Mirë se vini në bibliotekën e Arkivit të Burimeve të Hapura Arsimore dhe leksioneve universitare.

Academic Earth

Leksione online falas nga universitete si Berkeley, UCLA, Harvard, MIT, Princeton, Stanford dhe Yale.

MIT Open Courseware

MIT OpenCourseWare (OCW) është një botim i bazuar në ueb i pothuajse të gjithë përmbajtjes së kursit MIT. OCW është e hapur dhe e disponueshme për botën dhe është një aktivitet i përhershëm i MIT.

Harvard University Free Courses

Shfletoni kurse online falas në një sërë lëndësh.

OpenStax College

Falas. Me burim të hapur. E vlerësuar paraprakisht. Tekste me cilësi të lartë për kursin ne kolegj.

OpenEd at BCcampus

Një projekt i financuar nga qeveria kanadeze, i filluar në vitin 2012, që u ofron studentëve tekste të hapura dhe burime të tjera të hapura arsimore.

Open Textbook Library

Tekstet e hapura janë tekste shkollore që janë financuar, botuar dhe licencuar për t’u përdorur, përshtatur dhe shpërndarë lirisht. Këta libra janë rishikuar nga fakultete nga një sërë kolegjesh dhe universitetesh për të vlerësuar cilësinë e tyre.

LibreTexts: Free the Textbook

Projekti LibreTexts është një përpjekje bashkëpunimi shumë-institucionale për të përmirësuar arsimin në të gjitha nivelet e arsimit të lartë duke zhvilluar burime me akses të hapur. Me pak fjalë, është një grup njerëzish që e bëjnë botën një vend më të mirë duke ndarë njohuritë shkencore të botës, dhe ju mund të ndihmoni!

Resurse Audiovizuale

Pexels

Pexels ofron fotografi me cilësi të lartë dhe plotësisht falas të licencuara sipas licencës Pexels.

Internet Archive – Moving Image Archive

Kjo bibliotekë përmban filma dixhitalë të ngarkuar nga përdoruesit e Arkivit, të cilët variojnë nga filmat klasikë me metrazh të plotë, deri te transmetimet e përditshme alternative të lajmeve, te karikaturat dhe koncertet. Shumë nga këto video janë në dispozicion për shkarkim falas.

Ted-Ed

Video të fokusuara në edukim. Animacionet TED-Ed janë përmbajtja jonë nënshkrimi: video të animuara të shkurtra, të vlerësuara me çmime rreth ideve që ndezin kureshtjen e nxënësve kudo.

TED Talks

TED është një organizatë jofitimprurëse e përkushtuar ndaj përhapjes së ideve, zakonisht në formën e bisedave të shkurtra e të fuqishme (18 minuta ose më pak).

The Open Video Project

Një koleksion i përbashkët video dixhitale.

Open Tools

Wolfram|Alpha

Një motor falas i njohurive kompjuterike në internet. Shumë i dobishëm për pyetje komplekse, llogaritje matematikore të nivelit të lartë dhe krahasime statistikore.