Event Category: Evente

18 Oct, 2021
03 pm - 05 pm Salla Concilium në KPT dhe online në Platformën Zoom
25 Feb, 2021
11 am - 12 pm Kolegji Profesional i Tiranes dhe TEAMS
22 Jan, 2021
11 am - 12 pm Kolegji Profesional i Tiranës / Online
14 Jan, 2020
17 Dec, 2019
09 am - 04 pm Europe House
06 Jan, 2020
12 am - 12 am