KPT HUB

KPT HUB – Klubi më i ri i Inovacionit pranë Kolegjit Profesional të Tiranës: Talentet në KPT HUB. KPT HUB bashkon studentët që të bëjnë zbatimin në praktikë të dijeve, ndërtimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme në grup ose individualisht, me mbështetjen dhe orientimin nga mentorët përkatës në elektronikë, robotikë, programim etj. (për më shumë shih https://www.facebook.com/kpthub/ dhe https://m.youtube.com/channel/UCn-a9Q33c3PlKKojgyAku0w)