Si të aplikosh?

Kanë filluar aplikimet online për regjistrimet në shkollat e larta.

Zgjidh Kolegjin Profesional të Tiranës dhe siguro të ardhmen tënde me një profesion që të bën më të aftë dhe më të kërkuar nga tregu ndërkombëtar i punës.

Aplikimi i maturantëve/kandidatëve me formular A1 dhe A1Z për programet e studimit të Kolegjit Profesional të Tiranës bëhet online në Portalin e Aplikimit Universitar

Për programet e studimit me karakter profesional për vitin akademik 2020-2021, nuk do të aplikohen kritere shtesë përtej kritereve ligjore;

Mos Harro

Në Kolegjin Profesional të Tiranës nota mesatare e maturës shtetërore nuk është kriter!

Ju duhet të përzgjidhni në listën e preferencave tuaja, programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Tiranës;

 

DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT

1.Teknologji Informacioni dhe Komunikimi .

2.Database dhe Web Design. 

3.Elektronikë .

4.Teknologji e Instalimeve Elektrike .

5.Administrim Zyre .  

 

DEPARTAMENTI I ELEKTROMEKANIKES DHE SISTEMEVE TE APLIKUARA

1.Teknologji Automjetesh . 

2.Elektro-Mekanikë . 

3.Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi .   

4.Mekatronike .   

5.Gjeodezi . 

6.Teknologji Ndërtimi . 

7.Teknologji Gazi . 

 

 

 

Procedura e aplikimeve dhe regjistrimeve në çdo rast bëhet në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi. Për t’u informuar rreth procedurave dhe kalendarit të aplikimeve, kliko në këtë link: Procedura e regjistrimi

 

 

Kalendari i Aplikimit

Kalendar Ualbania