Zyra IT dhe Projekteve

Zyra e IT dhe Projekteve në Kolegjin Profesional të Tiranës mundëson hartimin, zhvillimin e projekteve të ndryshme me synim përfshirjen e stafit dhe studentëve në projekte për zhvillim kapacitetesh, kërkim dhe iniciativa të tjera që lidhen ngushtë me arsimin e lartë e sidomos atë profesional.

Zyra është një strukturë integrale brenda KPT, dhe synon ndërtimin, manaxhimin e përditësimin e vazhdueshëm të një rrjeti sa të gjerë partnerësh në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, mbështet bashkëpunimin e KPT me IAL-të, shoqërinë civile, biznesin etj.

Kontakt:

Zyra e IT dhe Projekteve

Njësia Bashkiake Nr.4, Kompleksi “Xhura”, Rruga Xhanfize Keko, Tiranë, Shqipëri

E – mail: projects.office@kpt.edu.al