KPT HUB

KPT HUB – Klubi më i ri i Inovacionit pranë Kolegjit Profesional të Tiranës (Talentet në KPT HUB).

KPT HUB bashkon studentët që të bëjnë zbatimin në praktikë të dijeve, ndërtimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme në grup ose individualisht, me mbështetjen dhe orientimin nga mentorët përkatës në elektronikë, robotikë, programim etj.

Disa nga projektet e sukseshme te cilat jane ne punim jane :

1.COPI (Customer Opinion ) : Eshte nje pajisje Feedback e cila ndihmon bizneset apo institucionet te marin nje opinion nga klienti i cili gjenerohet ne forme grafiku.

2.Rain Sensor

3.CNC machine

4.Smart Mirror

5.Google Assistant (Raspbery PI)

6.Weather Station

7.Call Steward system (in progress)

8.LORA Systems

9.Capacitive sensor

etj

(për më shumë shih https://www.facebook.com/kpthub/ dhe https://m.youtube.com/channel/UCn-a9Q33c3PlKKojgyAku0w)