Tarifat e studimit dhe bursat

Pagesa e tarifës së studimit kryhet në llogaritë bankare të Kolegjit Profesional të Tiranës. Si rregull pagesa e tarifës së studimit kryhet në katër këste.

Për më shumë informacion na shkruani në info@kolegjiprofesional.edu.al

DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi – 1800 EUR/Viti
Database dhe Web Design – 1800 EUR/Viti
Elektronikë – 2200 EUR/ Viti
Teknologji e Instalimeve Elektrike – 2200 EUR/Viti
Administrim Zyre – 1800 EUR/viti

DEPARTAMENTI I ELEKTROMEKANIKËS DHE SISTEMEVE TË APLIKUARA

Elektro-Mekanikë –2200 EUR/Viti
Teknologji Automjetesh – 2200 EUR/Viti
Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi – 2200 EUR/Viti
Teknologji Gazi  –2200 EUR/Viti
Teknologji Ndërtimi – 2200 EUR/Viti
Gjeodezi – 2200 EUR/Viti

Financimi i studimeve – Kredia Studentore

Në bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë, KPT mundëson kredinë studentore me procedura të thjeshtuara, si një mundësi e mirë për financimin e studimeve.

Bursat

Një nga prioritetet e Kolegjit Profesional të Tiranës është të vlerësojmë punën dhe meritat e çdo studenti dhe në të njëjtën kohë ta motivojmë atë.

KPT ofron bursa ekselence në varësi të mesatares së notave në maturën shtetërore dhe/ose në vitet e studimit në KPT.