Elektronikë

Programi përgatit profesionistë në një larmi fushash, të cilat përfshijnë elektronikën digjitale e analoge, mikro-elektronikën, sistemet embedded, robotikën, elektronikën e fuqisë, pajisjet e energjisë, sistemet e kontrollit dhe automatizimit.

• Riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjithë gamës së pajisjeve elektronike duke filluar nga celularët, laptopë, TV e deri tek pajisjet mjekësore e më tej

• Njohuri të thella tekniko-praktike në nivel profesional, që përmbushin kërkesat në fusha të ndryshme të aplikimeve të elektronikës

• Administrimin e procesit të prodhimit, testimin, mirëmbajtjen dhe kalibrimin e aparaturave elektronike, sistemeve kompjuterike të telekomunikimit, të kontrollit e matjes

• Projektim dhe zbatim të sistemeve për aplikime komerciale, industriale, mjekësore, ushtarake ose shkencore në nivel profesional

• Vlerësimi i sistemeve dhe rekomandimi i modifikimeve të dizajnit dhe riparimit të pajisjeve

• Kontrolli dhe kalibrimi i pajisjeve dhe instrumenteve matëse dhe sistemeve elektronike për t’u siguruar që ato përmbushin standardet e sigurisë

• Planifikimi dhe zhvillimi i aplikacioneve për përmirësimin e performancës dhe eficencës së sistemeve elektronike.