Programet e studimit

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

Teknologji informacioni dhe komunikimi

Teknologji informacioni dhe komunikimi

Awesome Image

Elektronikë


Elektronikë


Awesome Image

Database dhe Web Design


Database dhe Web Design


Awesome Image

Teknologji e Instalimeve Elektrike

Teknologji e Instalimeve Elektrike

Awesome Image

Administrim Zyre


Administrim Zyre


Awesome Image

Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara

Elektro Mekanikë

Elektro Mekanikë

Awesome Image

Teknologji Automjetesh

Teknologji Automjetesh

Awesome Image

Gjeodezi

Awesome Image

Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi

Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi

Awesome Image

Teknologji Ndërtimi


Teknologji Ndërtimi


Awesome Image