Mundësi punësimi dhe internship

KPT bashkëpunon me emra të njohur të biznesit e industrisë, me institucione shtetërore dhe ente të pavarura, ku realizohet praktikë aftësuese në terren dhe ofrohen mundësi punësimi. Profesioni që merr në KPT garanton punësim në kompani private, biznese të vogla dhe të mëdha, në institucione shtetërore, organizata jofitimprurëse, praktika të ndryshme si dhe profesionistë të lirë në fushën përkatëse të studimit, të mund të eksplorojnë mundësitë sipërmarrëse për veten e tyre në mënyrë të pavarur.