Oxa Group sh.p.k

Oxa Group sh.p.k ka që prej vitit 2014 që ushtron aktivitetin e saj në fushën e shërbimit të ofrimit të kafes për bare dhe restorante. Aktualisht ka 2 filiale në Tiranë dhe Fier.

Kërkon të punesojë 2 teknikë ekspresi për mirëmbajtje për secilin filial.

Për më shumë informacion:

Kontakt: +355 69 204 6537