icon

Programet

Programe studimi të larta profesionale, të akredituara, më të kerkuarat nga tregu i punës.
icon

Çertifikimet

Akredituar nga ASCAL dhe Agjensia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit në UK.
icon

Karriera

Shifra të larta punësimi menjëherë pas diplomimit në KPT

Rreth KPT

Historia jonë është histori suksesi: prej disa vjetësh në treg, akreditim ndërkombëtar, qindra të diplomuar, përqindje e lartë punësimi, stafi më i mirë, metoda mësimdhënie moderne të ndërthurura me praktikën.

Kolegji Profesional i Tiranës është akredituar si institucion i arsimit të lartë nga ASCAL në bashkëpunim me Agjencinë e Garantimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë në Mbretërinë e Bashkuar.

Rezultatet Tona

e të diplomuarve janë punësuar

vite eksperiencë e suksesshme

laboratorë praktike

ofiçina

Programet e studimit në KPT

2.Database dhe web design

Database dhe web design

 • Days of Week: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Free /monthly
3.Elektronikë

Elektronikë

 • Days of Week: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Free /monthly
4.Administrim Zyre

Administrim Zyre

 • Days of Week: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Free /monthly
5.Teknologji e Instalimeve Elektrike

Teknologji e Instalimeve Elektrike

 • Days of Week: Departamenti i Teknologjisë së Informacionit
Free /monthly
6.Teknologji Automjetesh

Teknologji Automjetesh

 • Days of Week: Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara
Free /monthly
7.Elektro-mekanike

Elektro – Mekanikë

 • Days of Week: Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara
Free /monthly
8. Mekatronike

Mekatronikë

 • Days of Week: Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara
Free /monthly
9. Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi

Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi

 • Days of Week: Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara
Free /monthly
10. Teknologji Gazi

Teknologji Gazi

 • Days of Week: Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara
Free /monthly
11.Teknologji Ndërtimi

Teknologji Ndërtimi

 • Days of Week: Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara
Free /monthly
12.Gjeodezi

Gjeodezi

 • Days of Week: Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara
Free /monthly

Eventet

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Çertifikohu tani si profesionist !

``Apliko tani per Kurset 3-Mujore Profesionale``