Shpallen listat e fituesve për raundin e dytë në Kolegjin Profesional të Tiranës

Shpallen listat e fituesve për raundin e dytë në Kolegjin Profesional të Tiranës për programet e studimit si më poshtë. Klikoni mbi programin e studimit për të kontolluar. Administrim Zyre Data Baze dhe Web Design Elektronikë Elektro Mekanikë Gjeodezi Teknologji Automjetesh Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Teknolgji e Instalimeve Elektrike Teknolgji Informacioni dhe Komunikimi Teknologji Ndërtimi

Shpallen listat e fituesve për raundin e parë në Kolegjin Profesional të Tiranës

Shpallen listat e fituesve për raundin e parë në Kolegjin Profesional të Tiranës për programet e studimit si më poshtë. Klikoni mbi programin e studimit për të kontrolluar. Administrim Zyre Data Baze dhe Web Design Elektronikë Elektro Mekanikë Gjeodezi Teknologji Automjetesh Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Teknolgji e Instalimeve Elektrike Teknolgji Informacioni dhe Komunikimi Teknologji Ndërtimi

Ju prezantojmë me kalendarin e aplikimeve për vitin e ri akademik 2023-2024!

Kujdes! Aplikimet për Raundin e parë fillojnë në datën 29 Korrik. Sigurohuni të zgjidhni Kolegjin Profesional të Tiranës për të mësuar një profesion të vërtetë Për informacione shtesë mbi programet e studimit dhe procedurat e aplikimit kontaktoni në: +355682016116