Shpallen listat e fituesve për raundin e dytë në Kolegjin Profesional të Tiranës

Shpallen listat e fituesve për raundin e dytë në Kolegjin Profesional të Tiranës për programet e studimit si më poshtë. Klikoni mbi programin e studimit për të kontolluar. Administrim Zyre Data Baze dhe Web Design Elektronikë Elektro Mekanikë Gjeodezi Teknologji Automjetesh Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi Teknolgji e Instalimeve Elektrike Teknolgji Informacioni dhe Komunikimi Teknologji Ndërtimi