Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Programi i studimit përgatit profesionistë në të gjitha fushat e IT. Ata ndërtojnë, instalojnë, mirëmbajnë dhe testojnë harduer dhe softuer të lidhur me sistemet kompjuterike.

Krijimin e infrastrukturave të rrjetit si dhe mirëmbajtjen e tyre

Ndërtimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e serverëve. (Virtualizimin e serverëve, Domain Controller, Active Directory etj)

Instalimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e software dhe hardware në një organizatë

Ndërtimin e sistemeve të monitorimit për infrastrukturën e IT

Konfigurimet e të gjitha pajisjeve kompjuterike dhe implementimin e teknologjive të reja

Ndërtimin e procedurave të një organizatë dhe aplikimin e politikave për pajisjet IT

Diagnostikimin e problemeve kompjuterike, monitorimin e sistemeve të përpunimit kompjuterik si dhe testimin në pajisjet dhe programet kompjuterike të rrjetit

Ndërtimi i teksteve elektronike, softuer-ve mësimore, e-mail, programeve mësimit në distancë, produkteve multimediale (transmetimet video, audio, telefonia dhe telekomunikacioni)

Implementimin e teknikave të sigurisë së informacionit në infrastrukturën IT