KPT Alumni

KPT alumni është komuniteti i studentëve tanë ndër vite, historia jonë e suksesit!

Janë ata që me punën e tyre flasin vetë për modelin e ri të arsimit të lartë profesional që sjell KPT në realitetin shqiptar, SEPSE arsimi profesional – një zgjidhje optimale për të hyrë në tregun e punës nëpërmjet kompetencave profesionale të përvetësuara.

Arbi Qosja

Arion Çarçiu

Dorian Bello

Jurgen Birbili

Klinton Saraçi

Ledio Doko

Zef Lleshi

Julian Sami

Arbi Qosja

Dalian Kola

Saimir Cenaj