KPT Alumni

KPT alumni është komuniteti i studentëve tanë ndër vite, historia jonë e suksesit!

Janë ata që me punën e tyre flasin vetë për modelin e ri të arsimit të lartë profesional që sjell KPT në realitetin shqiptar, SEPSE arsimi profesional – një zgjidhje optimale për të hyrë në tregun e punës nëpërmjet kompetencave profesionale të përvetësuara.

Arbi Qosja

Arion Çarçiu

Dorian Bello

Jurgen Birbili

Klinton Saraçi

Ledio Doko

Selvio Bilani

Redjan Muho

Zef Lleshi

Julian Sami

Arbi Qosja

Dalian Kola

Saimir Cenaj