Praktikë në Europë

Programet e studimit, pjesë e këtij mobiliteti ishin Teknologjia e Automjeteve, Elektronikë dhe Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Janë studentët e zgjedhur nga KPT për të ndjekur praktika 1 dhe 3 mujore në Poloni në profilet e Teknologji Informacioni e Komunikimi, Teknologji Automjetesh, Teknologji e Instalimeve Elektrike. Ndiq udhëtimin e tyre në Poloni!
Janë vetë studentët ata që do ndajnë në këtë video vlerat dhe eksperiencat e paharrueshme që kanë fituar në këtë rrugëtim.