INTERVET

INTERVET ka hapur thirrjen për pjesëmarrjen NE PRAKTIKE PUNE AFATGJATE NE ITALI DHE AFATSHKURTER NE SLLOVENI të studentëve të cilët kanë përfunduar arsim të mesëm profesional dhe ndjekin dhe studimet e larta profesionale. Kujdes është kriter përfundimi i arsimit të mesëm profesional. Afati i fundit i aplikimeve është ditën e premte Dt.12/11/2021.