ZYRE TOPOGRAFIE

Kompania e Topografisë kërkon kandidatë për punonjës zyre dhe piketim.

Kontakti: Armando Mati 0682068770