ANTEA CEMENT

ANTEA Cement Sh.A ju njofton në lidhje me internshipet që ofron dhe mënyrën e aplikimit. Aktualisht kompania kërkon kandidatë në pozicionin e elektriçistit.