ARKON STUDIO

ARKON Studio shpk kërkon të punësojë Teknik Ndërtimi. Kërkesat: Të ketë eksperiencë punë në zhvillimin e punimeve për objekte të ndryshme. Të interesuarit të dërgojnë CV në adresën e e-mailit: info@arkonstudio.com