KOMPANIA GENER2 SHPK

Kompania operon në fushën e ndërtimit, me projekte të infrastrukturës, në godina civile, gjithashtu dhe në mirëmbajtje të godinave dhe qendrave në pronesi të saj si; ABA Business Center, Qendra Tregtare Toptani, etj. Së fundmi ka shpallur vende vakante në profilet mekanik, hidraulik, mekanik në sistemet HVAC, ndërtim dhe elektrik.

Të interesuarit të kontaktojnë në burimet e mëposhtme:

Tel. +355 4 4501700 | Fax. +355 4 2248312

info@gener2.al | www.gener2.al