Si të aplikosh?

Aplikimi i maturantëve/kandidatëve me formular A1 dhe A1Z për programet e studimit të Kolegjit Profesional të Tiranës bëhet online në Portalin https://ualbania.arsimi.gov.al/
Për programet e studimit me karakter profesional për vitin akademik 2019-2020, nuk do të aplikohen kritere shtesë përtej kritereve ligjore;
Mos Harroni!!!!
Në Kolegjin Profesional të Tiranës nota mesatare e maturës shtetërore nuk është kriter!
Ju duhet të përzgjidhni në listën e preferencave tuaja, programet e studimit të Kolegjit Profesional të Tiranës, në të kundërt nuk mund të regjistroheni dot pranë KPT. Procedura e aplikimeve dhe regjistrimeve në çdo rast bëhet në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi. Për t’u informuar rreth procedurave dhe kalendarit të aplikimeve, kliko në këtë link: http://bit.ly/procedura-e-regjistrimit.