Teknologji Automjetesh

Lifetime access
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Programi përgatit specialistë në zbatimin e metodologjive në fushën e diagnostikimit të defekteve, në riparimin e defekteve dhe servis automjetesh.

Programi fokusohet në:

 • Ndërtimin e motorave dhe agregateve të tjera të automjetit / llogaritjet
 • Diagnostikimin
 • Dinamikën e automjetit
 • Sistemet ndihmëse.


Programi pajis studentin me:

 • njohuri të thella tekniko-aplikative të nivelit profesional dhe praktik, që kërkohen nga fusha të ndryshme të ndërtimit dhe shërbimit të automjeteve;
 • aftësi për të hyrë menjëherë në tregun e punës të industrisë dhe servisit të automjeteve.
 • njohuri të plota mbi shërbimet, riparimet dhe ndërtimin e automjeteve;
 • eksperiencë profesionale në laboratorët e shkollës, e nevojshme për të pasur sukses në punë.
 • aftësi për të zhvilluar procedurat e vënies në punë, e montimit, riparimit dhe shërbimet e ndryshme të pjesëve të automjetit, duke filluar nga motori, pompat e naftës, sistemet elektrike etj.


Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në këtë program studimi kanë mundësi të punësohen fushat që lidhen me shërbimin, riparimin, testimin e automjeteve, konsulencën në lidhje me automjetet, si menaxher ose konsulent shitjesh të automjeteve:

 • në departamentet e shërbimit të automjeteve
 • në departamentet e menaxhimit të pjesëve të këmbimit
 • në fushën e import-eksportit të automjeteve dhe pjesëve të këmbimit të tyre.
 • si profesionist i lirë në fushën e tregtisë dhe mirëmbajtjes së automjeteve.

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment: