TEKNOLOGJI AUTOMJETESH

Unë jam Arbi Qosja i lindur në Lushnje dhe aktualisht punoj dhe jetoj në Tiranë. Kam përfunduar studimet e larta pranë Kolegjit Profesional të Tiranës, dega Teknologji Automjetesh. Aktualisht mbuloj disa funksione të rëndësishme pranë Kompanisë shumë prestigjioze Mektrin Motors. Falënderoj KPT jo vetëm për profesionin, por dhe për mundësinë e punësimit që më ofroi.

TEKNOLOGJI INFORMACIONI DHE KOMUNIKIMI

Selvio Bilani ka përfunduar studimet e larta profesionale pranë Kolegjit Profesional të Tiranës në degën e Teknologji Informacioni dhe Komunikimi. Ai spikaste nga studentët e tjerë sepse gjatë gjithë studimeve të tij akademike punonte për të mbuluar shpenzimet dhe njëkohësisht studionte me shumë përkushtim duke treguar aftësi shumë të mira praktike. Selvio sot është i […]

TEKNOLOGJI NDERTIMI

Orgest Kafexhi ka përfunduar studimet dy vjeçare pranë Kolegjit Profesional të Tiranës, programi Teknologji Ndërtimi. Edhe gjatë studimeve dy vjeçare ai qenë pjesë e tregut të punës në kompani të ndryshme. Aktualisht Orgesti punon pranë ASL SHPK si teknik i lartë dhe është pjesë e programeve shumë të rëndësishme. Orgesti shprehet se ai gjeti në […]

TEKNOLOGJI AJRIMI DHE KONDICIONIMI

Klaudio Remi, student i vitit të dytë pranë Kolegjit Profesional të Tiranës, në programin Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi tregon eksperiencën e tij profesionale pranë kompanisë prestigjioze Daikin – ECS. Klaudio filloi studimet e larta profesionale pranë KPT në vitin 2019. Falë punës së tij dhe përkushtimit të stafit akademik, ju krijua mundësia për tu punësuar […]

GJEODEZI

Historitë e suksesit të studentëve të KPT nuk kanë fund! Një prej tyre është dhe Dejni Zylyftari i cili ka përfunduar arsimin e lartë profesional në Gjeodezi dhe tani është pjesë e Bashkisë Berat dhe e projekteve shumë të rëndësishme inovatore në profilin e tij.